16 มิถุนายน 2562 ชวนทิ้งขวดพลาสติกในถังขยะรูปปลา ร่วมลดปัญหาขยะในทะเล

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/280908

เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Environman โพสต์ข้อความถึงปัญหาขยะในทะเล และเชิญชวนประชาชนให้ทิ้งขยะในถังขยะรูปปลาที่มีชื่อว่า “Goby The Fish” ซึ่งระบุว่าป้อนขยะพลาสติกให้ฉัน อย่าไปป้อนทะเล! ชวนดูถังขยะรูปปลา กินขยะริมหาด สะท้อนปัญหาขยะ จูงใจและปลูกสำนึกให้ผู้คนทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง! ขยะในทะเลถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก มีการคาดการณ์ว่าปี 2050 ขยะพลาสติกในทะเลจะมีน้ำหนักมากกว่าปลาทั้งโลกรวมกัน! ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศอันดับ 6 ที่สร้างขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก โดยประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย รวมกันทิ้งขยะลงทะเลคิดเป็นร้อยละ 60 ของขยะในทะเลทั้งหมด โดยขยะมากกว่าร้อยละ 80 มาจากบนบก!! ร้อยละ 20 มาจากกิจกรรมทางทะเล ถังขยะรูปปลาตัวนี้มีชื่อว่า “Goby The Fish” ที่โรงแรมริมทะเลหลายโรงแรมทั่วโลกปิ๊งไอเดียขึ้นมา อย่างในประเทศอินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย เพื่อสะท้อนปัญหาขยะบนชายหาดที่จะไหลลงสู่ทะเล ปลาอ้าปากกินขยะริมหาดนี้ยังจูงใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางอีกด้วย ถือเป็นไอเดียที่ดีที่เกิดขึ้นโดยภาคเอกชน ภาครัฐเองก็จำเป็นต้องมีมาตรการเคร่งครัดเพื่อจัดการปัญหาขยะ ลด ละ เลิกสร้างขยะริมหาด เพื่อไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเล มนุษย์เท่านั้นที่จะกำหนดชะตาชีวิตของสัตว์น้ำทั่วโลกไว้ได้